top of page

 

بنیاد طلوع چیست؟

 

طلوع موسسه خیریه ایرانی انگلیسی است که به منظور کمک به اشخاصی که از بیماری سرطان رنج می برند و قادر به تأمین مخارج و هزینه های پزشکی نیستند، تشکیل شده است. ما مستقیماً، بدون دخالت دادن واسطه ها، با متخصصین پزشکی در ایران در تماس هستیم. ما تعهد میکنیم که تمام وجوهی که در صندوق جمع آوری میشود، مستقیماً به دست بیماران و خانواده ایشان برسد

 

درمان پزشکی در ایران از کیفیت بالایی برخوردار میباشد و حتی با استاندارد های بین المللی نیز قابل مقایسه است. بسیاری از بیماران سرطانی در ایران با اقدامات مقتضی پزشکی، میتوانند بر بیماری خود غلبه کنند و به زندگی عادی برگردند. متأسفانه به دلیل محدود بودن توانایی مالی، همه افراد دسترسی به دارو و درمان لازم را ندارند. سیستم بیمه اجتماعی در ایران مانند خدمات بیمه اجتماعی در انگلستان نیست. به همین دلیل، سطح معالجات پزشکی در کلینیک ها و مراقبت های پزشکی، به قدرت مالی شخص بستگی دارد. با اینکه بیمارستانهای دولتی اکثر هزینه های درمان را میپردازند ، بیماران کم درآمد قادر به پرداخت تتمه هزینه ها نمی باشند. نتیجه مسلم و غیرقابل اجتناب این است که بسیاری از این بیماران درمان نمیشوند، رنج میبرند و گاهی با نتایج مرگبار روبه رو می شوند. هدف ما از میان برداشتن تنشهای ناشی از ناتوانی بعضی از این بیماران، در پرداخت هزینه معالجه و کمک به آنان در جهت بازگشت به سلامتی می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

چرا بنیاد طلوع تشکیل شد؟

 

هاله شیبه

 

انگیزه اصلی تشکیل این موسسه خیریه از طرف خواهر عزیزم فریال میباشد. او پس از ابتلا به سرطان درعین مبارزه با این بیماری، با شهامت کامل طی اقامت خود در بیمارستان پی به این نکته برد که بیماران بسیاری در اطراف وی قدرت پرداخت هزینه های درمانی خود را ندارند. این امر او را وادار به استفاده از امکانات شخصی خود نمود تا با جمع آوری اعانه از دوستان و اطرافیان، به پرداخت هزینه این بیماران کمک نماید. او با مهربانی و بخشش خود و دیگران توانست امید و شادی را به زندگی برخی از این بیماران بازگرداند

 

در ژوییه ۲۰۱۳ بیماری سرطان به او امان نداد و چشمان وی برای همیشه بسته شد. هرچند هیچ عاملی نتوانست شعله ای را که وی افروخته بود خاموش کند. نور و گرمای این شعله حتی از خورشید نیز بیشتر است بطوری که هنوز در زندگی من و خانواده من تابنده میباشد. امیدوارم کاری را که او شروع کرد توسط ما ادامه پیدا کند به طوری که دیگر مبتلایان نیز بتوانند در آینده از

سلامتی و شادی برخوردار شوند

 

 

 

bottom of page